ผึ้งเป็นแมลงมังสะวิรัติ ไม่ใช่นักล่า ผึ้งเป็นแมลงมังสะวิรัติ ไม่ใช่นักล่า

ผึ้งเป็นแมลงมังสะวิรัติ ไม่ใช่นักล่า อาหารหลักที่ผึ้งใช้ภายในรังมีสองอย่าง คือ น้ำหวาน (nectar) กับ เกสรดอกไม้ (bee pollen)
น้ำหวานเปรียบเหมือนคนทานข้าว ส่วนเกสรดอกไม้เปรียบเหมือนคนทานกับข้าว ผึ้งได้อาหารครบ ๕ หมู่จากอาหารหลักสองอย่าง
เพราะธรรมชาติคือ สิ่งที่มนุษย์ปรารถนา

 

ผึ้งเป็นแมลงมังสะวิรัติ ไม่ใช่นักล่า อาหารหลักที่ผึ้งใช้ภายในรังมีสองอย่าง คือ น้ำหวาน (nectar) กับ เกสรดอกไม้ (bee pollen)
น้ำหวานเปรียบเหมือนคนทานข้าว ส่วนเกสรดอกไม้เปรียบเหมือนคนทานกับข้าว ผึ้งได้อาหารครบ ๕ หมู่จากอาหารหลักสองอย่าง
เพราะธรรมชาติคือ สิ่งที่มนุษย์ปรารถนา