คุณค่าทางโภชนาการของน้ำผึ้ง ต่อ 100 กรัม คุณค่าทางโภชนาการของน้ำผึ้ง ต่อ 100 กรัม

- พลังงาน 304 กิโลแคลอรี่

- คาร์โบไฮเดรต 82.4 กรัม

- น้ำตาล 82.12 กรัม

- เส้นใย 0.2 กรัม

- ไขมัน 0 กรัม

- โปรตีน 0.3 กรัม

- น้ำ 17.10 กรัม

- วิตามินบี1 0.038 มิลลิกรัม 3%

- วิตามินบี3 0.121 มิลลิกรัม 1%

- วิตามินบี5 0.068 มิลลิกรัม 1%

- วิตามินบี6 0.024 มิลลิกรัม 2%

- วิตามินบี9 2 ไมโครกรัม 1%

- วิตามินซี 0.5 มิลลิกรัม 1%

- ธาตุแคลเซียม 6 มิลลิกรัม 1%

- ธาตุเหล็ก 0.42 มิลลิกรัม 3%

- ธาตุแมกนีเซียม 2 มิลลิกรัม 1%

- ธาตุฟอสฟอรัส 4 มิลลิกรัม 1%

- โพแทสเซียม 52 มิลลิกรัม 1%

- ธาตุโซเดียม 4 มิลลิกรัม 0%

- ธาตุสังกะสี 0.22 มิลลิกรัม 2%

 

- พลังงาน 304 กิโลแคลอรี่

- คาร์โบไฮเดรต 82.4 กรัม

- น้ำตาล 82.12 กรัม

- เส้นใย 0.2 กรัม

- ไขมัน 0 กรัม

- โปรตีน 0.3 กรัม

- น้ำ 17.10 กรัม

- วิตามินบี1 0.038 มิลลิกรัม 3%

- วิตามินบี3 0.121 มิลลิกรัม 1%

- วิตามินบี5 0.068 มิลลิกรัม 1%

- วิตามินบี6 0.024 มิลลิกรัม 2%

- วิตามินบี9 2 ไมโครกรัม 1%

- วิตามินซี 0.5 มิลลิกรัม 1%

- ธาตุแคลเซียม 6 มิลลิกรัม 1%

- ธาตุเหล็ก 0.42 มิลลิกรัม 3%

- ธาตุแมกนีเซียม 2 มิลลิกรัม 1%

- ธาตุฟอสฟอรัส 4 มิลลิกรัม 1%

- โพแทสเซียม 52 มิลลิกรัม 1%

- ธาตุโซเดียม 4 มิลลิกรัม 0%

- ธาตุสังกะสี 0.22 มิลลิกรัม 2%

% ร้อยละของปริมาณแนะนำที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันสำหรับผู้ใหญ่