ลำไย Longan

ดอกลำไย

ดอกไม้ลำไย หรือ Dimocarpus longan เป็นพืชตระกูลเดียวกับลิ้นจี่ ดอกลำไยมีกลิ่นหอมหวานอย่างโดดเด่น

น้ำหวานจากดอกไม้ประกอบไปด้วยเอ็นไซม์ที่มีชีวิตและสารอาหารจากธรรมชาติ

 

Longan Flower

Longan flower, or Dimocarpus Longan flower; a relative of the Lychee family. The Longan flower gives off a strong sweet-scented aroma. Nectar contains active enzymes and natural nutrients