ดอกไม้ป่า Wild flower

ดอกไม้ป่า/ดอกสาบเสือ

สาบเสือเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์ที่สามารถพบได้ง่ายในภาคเหนือของประเทศไทย น้ำผึ้งดอกไม้ป่านี้ มีสรรพคุณทายามากมายและยังได้รับการยอมรับจากวงการเเพทย์ทั่วโลก ว่าเป็นน้ำผึ้วที่ดีที่สุด หรืออาจดีกว่าน้ำผึ้งดอกมานูก้า จากนิวซีแลนด์

Wild Flower, Chromolaena Odorata

Chromolaena Odorata is a beneficial herb that can be found easily in Northern Thailand. This Wild flower honey has many medicinal properties and benefits recognised by worldwide medical community as the best honey comparable with Manuka flower from New Zealand.