น้ำผึ้งดอกลำไย 1 kg. Longan 1 kg.

(น้ำผึ้งธรรมชาติบริสุทธิ์) :

ประโยชน์ของการบริโภค

- กระตุ้นระบบการไหลเวียนของเลือด

- เพิ่มประสิทธิ์ภาพระบบความจำ

- ช่วยให้นอนหลับสนิท

รสชาติและกลิ่นหอมของน้ำผึ้งนี้อาจมีการผันเปลี่ยนอันเนื่องจากน้ำผึ้งเป็นสินค้าจากธรรมชาติ

    *** ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมายและมีสิทธิบัตร การคัดลอกผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นสิ่งผิดกฎหมายและจะส่งผลให้เกิดการฟ้องร้อง

 

 

 

 

Pure Natural Honey : 

Benefit of Consumption

-   Promotes blood circulation

-   Improve brain memory

-   Enable good sleep

The taste and scent of this honey may fluctuate due to it being an entirely natural product. 

***These products are a legally registered and carries a patent. Any unauthorized copying of the product is illegal and will result in prosecution.