น้ำผึ้งดอกลำไย 440 g. Longan 440 g.

(น้ำผึ้งธรรมชาติบริสุทธิ์ไม่ผ่านความร้อน) :

ประโยชน์ของการบริโภค

- กระตุ้นระบบการไหลเวียนของเลือด

- เพิ่มประสิทธิ์ภาพระบบความจำ

- ช่วยให้นอนหลับสนิท

รสชาติและกลิ่นหอมของน้ำผึ้งนี้อาจมีการผันเปลี่ยนอันเนื่องจากน้ำผึ้งเป็นสินค้าจากธรรมชาติ

    *** ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมายและมีสิทธิบัตร การคัดลอกผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นสิ่งผิดกฎหมายและจะส่งผลให้เกิดการฟ้องร้อง

 

 

 

 

Pure Natural Raw Honey : 

Benefit of Consumption

-   Promotes blood circulation

-   Improve brain memory

-   Enable good sleep

The taste and scent of this honey may fluctuate due to it being an entirely natural product. 

***These products are a legally registered and carries a patent. Any unauthorized copying of the product is illegal and will result in prosecution.